Tất cả
Có Mura Siêu Việt Tulen tan than
Tướng: 47
Trang phục: 28
Ngọc 90: Không
Đá Quý: Không
320,000đ
lini mỵ /Musv dư đổi tên
Tướng: 43
Trang phục: 38
Ngọc 90: Không
Đá Quý: Không
300,000đ