Tất cả
Có Mura Siêu Việt Tulen tan than
Tướng: 47
Trang phục: 28
Ngọc 90: Không
Rank: Bạch Kim
320,000đ
Hayate Ngọc Chuẩn
Tướng: 31
Trang phục: 20
Ngọc 90: Không
Rank: Vàng
170,000đ
lini mỵ /Musv dư đổi tên
Tướng: 43
Trang phục: 38
Ngọc 90: Không
Rank: Bạch Kim
300,000đ
MU SV Nak SV 1
Tướng: 41
Trang phục: 39
Ngọc 90:
Rank: Bạch Kim
399,999đ
HAYATE , ASTRIS SS
Tướng: 44
Trang phục: 28
Ngọc 90:
Rank: Bạch Kim
300,000đ
NAK AIC , ML RB , ZUKA Gau
Tướng: 40
Trang phục: 36
Ngọc 90: Không
Rank: Vàng
320,000đ
Nak AIC
Tướng: 33
Trang phục: 24
Ngọc 90: Không
Rank: Vàng
250,000đ